FİXA, PERFİX Perlitli İzolasyon Sıvası (Beyaz)

FİXA, PERFİX Perlitli İzolasyon Sıvası (Beyaz)

Tanımı ve Kullanım Alanları:Yangına karşı dayanıklıdır. Isı ve ses yalıtım özelliği arttırılmış kalın agregalı bir izolasyon sıvasıdır. Özel tane boyutlarında dolgu ve performansını arttırıcı kimyasallarla hazırlanır. Yüksek aderans sağlar. Alçıya göre çatlamaya karşı daha dirençlidir; kaba sıva, gazbeton, tuğla, bims ve briket gibi yüzeylerde uygulanabilir. Kolon, kiriş, perde beton gibi taşıyıcı sistem elemanlarının üzerinin sıvanmasında kullanılır. Brüt beton üzerine donatıyı korozyona karşı korur. Kalıp yüzeyi bozuk olan ve üzerine sıva yapılması istenen yüzeylerde tavsiye edilir. İç ve dış mekanlarda, tavanda ve dikey yüzeylerde de kullanıma uygundur.

Özellikleri: Beyaz çimento esaslı, perlit katkılıdır. Çimento esaslı olduğundan yüzey ile kolay bütünleşir. Diğer sıvalara oranla daha hafif olmasından dolayı yapının mevcut yükünü azaltır. Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasını sağlar.

AMBALAJ: 35 KG KRAFT TORBALARDA

Teknik Özellikleri Görünüş : Beyaz renkli toz Toz Yoğunluk : ~ 1,30 kg/lt Su Kar›ş›m Oran› : 8,5 - 9,5 It su / 35 kg toz Dinlendirme Süresi : 5 - 10 dakika Kap Ömrü : 1,5 - 2 saat Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras› Uygulama Kal›nl›ğ› : Minimum 1 cm, Maksimum 3 cm Yang›na Tepki : A1 (EN 13501-1) K›lcal (Kapiler) Su Emme : W1; C ≤ 0,40 kg/(m2 .dakika0,5) (EN 1015-18) Su Buhar› Geçirgenlik Katsay›s› (µ) : ≤ 25 (EN 1015-19) Is› ‹letkenlik Katsay›s› (l) : 0,26 W/mK Tam Kuruma Süresi : 12 - 24 saat Servis S›cakl›ğ› : -20°C / +80°C

Copyrights © 2016 - Astal Kimya Tüm Hakları saklıdır. Tasarım : Prosmart Teknoloji